Hotel Afrodyta Business & Spa, Radziejowice

Ocena jakości wody

The best price only with direct booking
25 Sep' 21
26 Sep' 21
  1. Homepage
  2. SPA
  3. Ocena jakości wody
Komunikat o stanie jakości wody

Uprzejmie informujemy, iż woda we wszystkich nieckach basenowych należacych do strefy Aqua Spa Hotelu Afrodyta spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 2016). 

View on map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close